Công ty TNHH Thảo Hoàng

Địa chỉ: Khu 5, xã Tiền Châu, TX Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Email: motothaohoangpy@gmail.com
Website: codienthaohoang.com
Điện thoại: 0969973030

Thông tin liên hệ

Hơn 20 năm, công ty TNHH Một Thành Viên Thảo Hoàng là công ty chuyên cung cấp và sửa chữa, bảo trì động cơ điện, máy hàn, máy phát, biến thế, máy bơm….

Phản hồi