Đang tải... Vui lòng chờ...
Tỷ giá tiền tệ
Vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
 
Mua vào
Bán ra
SJC
36.550
36.730
(Nguồn www.sjc.com.vn)
Ngoại tệ
 
Mua vào
Bán ra
USD
22,735.00
22,805.00
EUR
27,509.88
27,838.73
AUD
17,052.93
17,308.86
KRW
19.46
21.76
KWD
-
78,582.62
MYR
-
5,853.77
NOK
-
2,904.59
RUB
-
405.90
SEK
-
2,695.27
SGD
16,939.02
17,245.01
THB
707.70
737.23
CAD
17,451.01
17,837.53
CHF
22,861.38
23,320.96
DKK
-
3,779.03
GBP
31,374.83
31,877.77
HKD
2,860.26
2,923.60
INR
-
352.81
JPY
205.09
209.01
SAR
-
6,294.66
(Nguồn vietcombank.com.vn)

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

     Với chiến lược phát triển bền vững, Thảo Hoàng xây dựng cơ cấu tổ chức ma trận tạo

điều kiện cho các phòng chủ động, chuyên sâu trong công việc, phát huy nhiệt huyết, sự năng

động và sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể.

Một số ưu điểm trong cơ cấu tổ chức của công ty:

- Có đội ngũ quản lý, nhân viên đầy nhiệt huyết, năng động và sáng tạo.

- Có sự hợp tác cao độ, thường xuyên tổ chức các cuộc họp để triển khai, đánh giá công việc

và giải quyết các tình huống, bất đồng nảy sinh trong quá trình sản xuất.

- Sắp xếp vị trí, vai trò rõ ràng, quy định quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân trong

công ty. Cho phép CB CNV tập trung vào chuyên môn hóa sâu sắc hơn.

- Tuyển dụng được nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp.

Mỗi bộ phận thực hiện những nhiệm vụ cụ thể và gắn kết chặt chẽ với nhau nhằm mang lại

hiệu quả quản lý, làm việc tối ưu nhất. Từng vị trí, cá nhân được mô tả công việc rõ ràng,

chịu trách nhiệm độc lập theo một dây truyền đồng nhất không thể thiếu mắt xích nào. Hệ

thống bình xét, đánh giá, kiểm điểm theo từng tháng.

In văn bản